verzekeren voor fysiotherapie in 2023

13-12-2022 - Birgit Post-Hoes

De nieuwe polissen van 2023 zijn weer bekend. Gelukkig komen er steeds hardere geluiden dat het huidige zorgstelsel met verzekeraars in de regie niet werkt. Maar voor 2023 verandert er helaas vooralsnog niets aan deze monopolie van zorgverzekeraars en is er vanuit de regering niets wat erop wijst, dat het binnenkort gaat veranderen. We zullen zelf andere keuzes moeten maken. Ik hoop dat alle informatie in dit nieuwsbericht daartoe bijdraagt.

 

Je krijgt voor 2023 weer minder zorg vergoed, terwijl de polissen duurder worden. Door de machtige onderhandelingspositie van de ziekenhuizen, blijft er steeds minder geld over voor de eerstelijn met als gevolg dat de vergoedingen al jaren en ook dit jaar niet voldoende meestijgen en de fysiotherapeuten steeds meer uren moeten draaien om alle kosten te kunnen blijven betalen en investeringen te kunnen doen. En dat in een tijd waar de overheid streeft naar een versterking van diezelfde eerstelijn. Voor ons zorgverleners betekent dit hogere werkdruk en werken onder de kostprijs zonder tegemoetkoming van inflatie en de sterk verhoogde kosten. Of voor iets meer geld (maar nog steeds onder de kostprijs) meedoen aan steeds gekker wordende administratieve eisen van de zorgverzekeraars ("hoepeltjes"), die een nog hoger werkdruk opleveren en het werkplezier verminderen. Voor 2023 luiden de fysiotherapeuten de noodklok, net als veel andere collega's uit de eerste lijn.

 

Je zult merken dat steeds meer eerstelijners geen contract meer hebben met jouw zorgverzekeraar. Kies daarom een polis met vrije keus zorgverlener, (restitutiepolis) als je zeker wilt zijn, dat de beste zorg voor jou ook in 2023 vergoed wordt. Kijk bovendien wat je zorgverzekeraar vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg. Lees hier meer over vrije keus zorgverlener. Geen zin om je door 60.000!! polissen te worstelen, ik heb het je gemakkelijk gemaakt: kijk op vergoedingen niet-gecontracteerd 2023.

 

Misschien is het wel zinvoller om je niet aanvullend te verzekeren en de uitbespaarde premie of een bedrag wat je kan missen, apart te zetten voor onverwachte zorgkosten. Ook een aantal keuzes maken om gezonder te leven kan al een besparing opleveren.

 

Zie hier wat in 2023 de gevolgen zijn voor fysiotherapie in mijn praktijk

Zie hier wat in 2023 de gevolgen zijn voor de Methode Van Dixhoorn therapie