Methode Van Dixhoorn Adem- en Ontspanningtherapie

 

 


 

Ademen gaat vanzelf en zonder nadenken

Als ademen niet meer vanzelf gaat, wordt het steeds moeilijker om rust te vinden, zowel mentaal als fysiek.

Ademen geeft ons energie en is de rechtstreekse verbinding tussen lichaam en geest, tussen voelen en denken, tussen (in)spanning en ontspanning.

Klik hier voor overzicht van de meest voorkomende klachten


 


Ademtest

Om de ademruimte en beweging in kaart te brengen kun je een ademtest doen: de MARM 

Je meet hiermee het ademen in rust en of het ademen zich goed aanpast als je verschillende opdrachten geeft.


 

deel 1: theorie (gewone) overspanning. 
Jan van Dixhoorn, grondlegg
er


Ademen zegt iets over hoe je in je vel zit.

Het ademen wordt door het lichaam zelf geregeld. Als dit niet goed verloopt, zijn de redenen hiervoor vaak zeer complex. Het niet goed verwerken van de spanningen van het dagelijks leven, maar ook een slechte houding kan dit veroorzaken. De adembeweging of ruimte in de romp klopt niet meer met de behoefte, waardoor er een tekort of een teveel gaat ontstaan en leidt tot klachten. Uiteindelijk kunnen deze klachten leiden tot fobieën, angsten en/of paniekaanvallen.  De Methode van Dixhoorn is een wetenschappelijk onderbouwde westerse methode om deze klachten aan te pakken. 

Lees hier meer over hoe en de gevolgen


 


    deel 2: bepalen niveau en effect         van overspanning.           
Jan van Dixhoorn, grondlegger    

 Teveel spanning, te weinig je rust (kunnen) nemen

Individueel ligt de aandacht meer op het zoeken naar de rusttoestand, zowel mentaal als fysiek. Je wordt je bewust van de(in)spanning, die jij levert in verhouding tot de (in)spanning die nodig is. Beter is niet altijd beter, soms is goed goed genoeg. Er wordt gebruik gemaakt van handgrepen en/of instructies. Deze spanningsafname leidt tot een aantal reacties van het niet (bewust) stuurbare systeem van ons lichaam en onze geest. De balans wordt hersteld. De klachten die zijn gekomen door het teveel aan spanning verbeteren of gaan uiteindelijk helemaal weg. Je zit prettiger in je vel en kan beter met alle dagelijkse strubbelingen omgaan. Het vermogen tot ontspannen neemt toe.
De resultaten worden bijgehouden in ons resultatenprojectdeel 3: herstel van (gewone) overspanning.
Jan van Dixhoorn, grondlegger

Niet het ademen veranderen, maar de oorzaak zoeken

Via eenvoudige oefeningen volgens Methode van Dixhoorn wordt geprobeerd een invloed uit te oefenen op een aantal processen, die spanningsverwerking bevorderen. De behandeling is verre van zweverig en wordt ondersteund door vragenlijsten en metingen.

 


 


Groepslessen

In groepsverband leert de deelnemer beter met zichzelf en zijn lichaam omgaan. Het kunnen ontspannen is dan wel noodzakelijk. Dankzij een toegenomen lichaamsbewustzijn is men hierna beter in staat om spanning te herkennen en daarmee om te gaan. Het volgen van de groepslessen kan een optie zijn na het individuele traject om het geleerde te verfijnen, te verdiepen en meer eigen te maken.
De groepslessen worden gegeven in de oefenzaal van  
Fysio Centrum Hoogland. Je kan 1 les gratis meedoen. Meer informatie


 


Vergoeding

De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende verzekering, als je bent verzekerd voor alternatieve geneeswijzen of complementaire zorg.  Vergoedingen en tarieven vind je hier