Werkwijze

 

 

 

 

Birgit Post, praktijkeigenaar (BIG registratie: 19033885104)


De praktijk werkt zonder contracten met de grote zorgverzekeraars. Hierdoor hoeft er niet te worden voldaan aan ingewikkelde voorwaarden, die weinig met het oplossen van uw probleem te maken hebben, Bij mij staan de patient zelf en zijn/haar hulpvraag centraal. Je kan je aanmelden met en zonder verwijzing van de huisarts. 
Ik ben sinds 1985 fysiotherapeut. Tot de dag van vandaag heb ik vele cursussen gevolgd om mijn mooie vak bij te houden en meer en meer kennis te vergaren. Vooral sport- en bekken(bodem)gebied hadden mijn interesse. Bekkenklachten en ademhaling beinvloeden elkaar en dit heeft mij ertoe gebracht om de 3-jarige opleiding tot therapeut Methode Van Dixhoorn te volgen en af te ronden. De combinatie van fysiotherapie en deze Methode past bij mij en mijn manier van behandelen. 

Let op!

Vanaf 1 januari 2019 is mijn praktijk te vinden op een andere locatie, namelijk Fysio Centrum Hoogland.  

Goede zorg in 2021

Als je kiest voor fysiotherapie in mijn praktijk, dan kies je voor niet-gecontracteerde zorg
Kom je voor ademtherapie Methode Van Dixhoorn, dan valt dit onder complementaire (alternatieve) zorg.  

Ben je ontevreden over de wijze waarop je zorgverzekeraar omgaat met niet-gecontracteerde zorg en de vergoeding hiervan? Meldt dit bij de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit). Hoe meer meldingen, des te groter de kans, dat er maatregelen worden genomen. Zorg ervoor dat niet-gecontracteerde zorg de plek in de gezondheidszorg krijgt, die het verdient!

De behandeling

Pijn of veranderingen in het ademen of bewegen en beperkingen in het dagelijks leven als gevolg hiervan kunnen reden zijn voor een behandeling. Wetenschappelijke onderbouwing en jarenlange praktijkervaring zijn een belangrijk onderdeel van mijn behandeling​De praktijk is klein. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en je wordt altijd door dezelfde persoon behandeld. Uitgebreide voorlichting en het scheppen van voorwaarden om de kwaliteit van leven en herstel te verbeteren staan voorop. De combinatie van de ademtherapie en fysiotherapie maakt mijn behandeling uniek.

De behandeling bestaat uit

Voorlichting

Hoe beweeg ik en met welke spieren? Hoe werkt mijn lijf?
Wat is mijn manier om met de klachten om te gaan? Wat staat natuurlijk herstel in de weg?
Hoe zijn de klachten ontstaan en wat is het te verwachten verloop?
Hoe pas ik oefeningen in het dagelijks leven in of kan ik verkeerde patronen veranderen?

Begeleiding

  • individueel:aangepast aan jouw hulpvraag en persoon gericht op verbeteren kwaliteit van leven: vooral oplossingsgericht (de oorzaak en gevolgen van de klachten) en niet aandoeningsgericht (de ziekte of de aandoening)
    Eventueel ondersteund met massage en/of andere manuele technieken

  • groepsverband: fysiotraining of groepslessen ademen en bewegen

(Ont)spanning

Ontspannen bewegen, wat moet ik veranderen? Hoe hou ik balans?
Ontdek de spieren die je stabiel maken.
Meer trainingseffect en herstel door verbeteren kwaliteit van bewegen.
 

Wet- en regelgeving

 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. De praktijk is aangesloten bij 2 klachtenregelingen. Voor de fysiotherapie en de ademtherapie

Deze wet verplicht de zorgaanbieder ook om meer aandacht te besteden aan  de patiëntveiligheid

Als laatste is er de Algemene Verordening  Gegevensbescherming: de AVG. Deze Europese wet versterkt de positie van u als patient voor wat betreft de verwerking van uw gegevens.  Klik hier voor het privacybeleid van  Fysio Posthoes